Twoje dane

Zarejestruj się w naszym biurze prasowym, aby uzyskać dostęp do wszystkich materiałów i otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę e-mail.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

1)       Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Energa SA ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.

2)       Nasze dane kontaktowe to: iod.ensa@energa.pl , adres korespondencyjny Energa SA ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.

3)       Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4)       Dane osobowe przetwarzane będą w celu dostarczania komunikatów prasowych, wiadomości, multimediów oraz innych informacji dotyczących działalności Grupy ENERGA

5)       Zgodnie z powyższym, dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i f RODO.

6)       Podanie danych wymaganych do otrzymywania wymienionych w pkt. 4 treści jest dobrowolne lecz niezbędne do skutecznego ich dostarczenia.

7)       Odbiorcą danych osobowych mogą zostać :

a.       Uprawnione organy publiczne,

b.       Podmioty dostarczające korespondencję,

c.        Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,

d.       Podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego,

8)       Dane będą przetwarzane do momentu wyrażenia przez zarejestrowaną osobę woli rezygnacji z otrzymywania wymienionych w pkt. 4 treści. Dane zapisane z pików cookies przetwarzane będą przez okres 14 miesięcy. Jeżeli zostaną wyrażone odrębne zgody, w celach wskazanych w tych zgodach. Dane usuwane będą niezwłocznie po wyrażeniu woli rezygnacji.

9)       Informujemy o przysługującym prawie do:

a.       dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,

b.       sprostowania swoich danych osobowych,

c.        żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d.       przenoszenia danych,

e.       usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania.

 

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub poprzez e-mail iod.energa@energa.pl z IOD (pkt 2, 3).

10)  Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.