Raporty bieżące, raporty okresowe oraz najważniejsze informacje ze Spółki bezpłatnie w Twojej skrzynce e-mail.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Energa Spółka Akcyjna ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.

2. Nasze dane kontaktowe to: investor@energa.pl, adres korespondencyjny Energa SA ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.

3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.ensa@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu : przesyłania informacji newsletter, w tym informowania o kursie akcji, wydarzeniach istotnych dla uczestników rynku kapitałowego, wydarzeniach dedykowanych Inwestorom..

5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, tzn. na podstawie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania informacji newsletter. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem..

7. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

a)            Uprawnione organy publiczne,

b)           Podmioty dostarczające korespondencję,

c)            Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,

d)           Podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego,

e)           Podmioty świadczące usługi wsparcia i obsługi urządzeń informatycznych wykorzystywanych przez ADO. .

8. Dane będą przetwarzane przez okres prenumeraty newslettera. Dane zapisane z pików cookies przetwarzane będą przez okres 1 roku. Dane zostaną niezwłocznie skasowane po wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub rezygnacji z prenumeraty licząc od dnia rezygnacji z prenumeraty newslettera.

9.            Informujemy o przysługującym prawie do:

a)            dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,

b)           sprostowania swoich danych osobowych,

c)            żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d)           przenoszenia danych,

usunięcia danych, jeżeli nie zachodzi przesłanka wyłączająca prawo, wskazana w art. 17 ust. 3 RODO,

wycofania zgód w dowolnym momencie.

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie na adres Administratora danych (pkt 2) lub e-mail na iod.ensa@energa.pl lub investor@energa.pl (pkt 2, 3).

10.Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.